فقدان متن نمایشی خوب دانشگاهی/ جشنواره تئاتر دانشگاهی از هویت خود دور شده است/اعتبار دو برابری برای نهمین جشنواره دانشجویی تئاتر سوره

به گزارش خبرنگار خبرنگار تئاتر فارس، نشست خبری نهمین دوره جشنواره تئاتر دانشجویی سوره صبح امروز، دوم آبان ماه با حضور، خسرو خسروی، رئیس دانشکده

ادامه